RADIOLOXÍA

• Todos os nosos equipos son dixitais e de última xeración:

   - Tc cone beam

   - Ortopantomógrafo dixital

   - Telerradiografía dixital

• Baixa dose de radiación ao paciente.

• Imaxes de alta calidade en diferentes formatos: dicom, pdf, jpg, tif.

• Visores de Planmeca para planificación cirúrxica. Posibilidade doutros visores.

• Servizo supervisado por un especialista en radiodiagnóstico.

XESTIÓN RADIOLÓXICA

• Acceso ás imaxes e aos informes radiolóxicos para a súa descarga.

• Arquivo de estudos radiolóxicos durante cinco anos na nosa aplicación web, dispoñibles as 24 horas para as clínicas clientes, con descargas ilimitadas.

• Dispoñibilidade das imaxes desde calquera localización.

• Citación dos pacientes directamente desde as clínicas a través da nosa web.

• Comunicación áxil entre a clínica dental e espacio radiológico Dental3d.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

• Dando resposta ás necesidades de cada clínica.

• Ofrecendo formación e seguimento a odontólogos e maxilofaciais no manexo dos nosos softwares especializados.

• Resolvendo problemas en remoto cando o profesional o solicite.

 Coidando sempre o seu paciente.