UN SERVIZO DE RADIOLOXÍA DENTAL CENTRAL

espacio radiológico Dental3d nace cunha clara vocación de servizo ás clínicas dentais que se concreta en tres ámbitos:

Equipamento radiolóxico dixital de última xeración:

• Tomografía Cone beam, simple ou con máscara superposta.

• Ortopantomografía, telerradiografía dixital e estudo de ATM.

Especialistas en radiodiagnóstico:

• Posibilidade de marcaxe do conduto dentario.

• Posibilidade de informes radiolóxicos.

• Discusión de casos clínicos.

Tecnoloxías da información e a comunicación:

• Arquivo de estudos con accesibilidade 24 horas para as clínicas.

• Cita dos pacientes directamente desde as clínicas a través da nosa web.

• Formación e seguimento no manexo dos nosos visores.

• Galería de imaxes.

 

Todo isto permítenos dar o mellor dos servizos coa maior proximidade ás clínicas.

Compararaciones PRE Y POST OPERATORIO

 

TIPOS DE ESTUDOS

CBCT:

• Craneofacial completo

• Bimaxilar

• Arcada

• Cuadrantes

• Sectores intercuadrantes

• Localizados (unha peza)

• ATM boca aberta e pechada

• Controis post-implante

• Controis post-enxerto

• Fosas nasais e senos perinasais

• Rochedos/oídos

RX:

• Ortopantomografía

• Telerradiografía

• Radiografía de ATM