NA ÁREA RADIOLÓXICA

1. Tomógrafos dixitais 3D (cone beam)

2. Equipos panorámicos e cefalométricos dixitais

3. Impresoras de calidade para radiografías dixitais

4. Software especializado para os estudos 3D, ortodoncia e radiografías dixitais (panorámica etc.)

EN SOPORTE INFORMÁTICO

5. Plataforma web para citación de pacientes e arquivo de imaxes.

6. Servidores de alta capacidade para el almacenamento de histórico de imaxes ata cinco anos.

7. Sistemas de alta dispoñibilidade: 24 horas x 365 días. Accesibles desde calquera dispositivo con acceso universal a internet.

8. Velocidade de descarga de banda larga.

9. Dispoñibilidade de imaxes  en calquera momento e en calquera lugar.

Web clínicas

Se ten unha necesitade na área do radiodiagnóstico, nós podemos axudarlle